Υπηρεσίες Τηλεπισκόπησης

Μελέτη: «Εναέρια χαρτογράφηση αμπελώνα, με σκοπό την εκτίμηση της παραγωγής και την ανίνχευση ζωνών που επηρεάζουν την παραγωγική ικανότητα της καλλιέργειας»

 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Λήψη εναέριων φωτογραφιών με χρήση ΣΜηεΑ/DRONE

Β. Αποτύπωση και μετρήσεις καλλιέργειας από αέρος  

 

Γ. Εκτίμηση βλαστικής ανάπτυξης