Αγρομετεωρολογία

Υπηρεσίες αγρομετεωρολογίας και επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή-μεταβλητότητα καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα (Άρδευση εδαφών, πρόβλεψη ασθενειών, εκτίμηση παραγωγής κα)

Η αγρομετεωρολογία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο γνώσης, με περισσότερο ολιστική προσέγγιση από ότι η προσέγγιση της κλιματολογίας ή της βιολογίας. Τα κύρια επιστημονικά πεδία είναι ατμοσφαιρικές επιστήμες (πρόγνωση καιρικών φαινομένων και τροποποίηση αυτών) και επιστήμες γης, που ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον (επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων), αποτελεί δηλαδή ένα συνδυασμό φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και έναν σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ τους.  Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της δίνει το πλεονέκτημά της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φυσικών και βιολογικών κόσμων.

Παρουσιάζεται στην συνέχεια η ιεραρχική προσέγγιση αγρομετεωρολογικών υπηρεσιών:

  • Μορφοποίηση φυσικού περιβάλλοντος και βιολογικών αντιδράσεων
  • Ερμηνεία βιολογικών αντιδράσεων
  • Αγρομετεωρολογικές προγνώσεις
  • Αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες και στρατηγικές