Διαχείριση Καλλιεργειών

Οι επιστήμες-τεχνολογίες της πληροφορική, της τηλεμετρίας, του αυτοματισμού και της τηλεπισκόπησης , τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι εφικτή πλέον η εφαρμογή τους σ’ ευρεία κλίμακα, με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων (συστήματα τηλεπισκόπησης,  δορυφορικά και επίγεια συστήματα πρόγνωσης καιρού, κινητή τηλεφωνία, UAV-Drones, ασύρματοι αισθητήρες κα). Για παράδειγμα η ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης αποτελεί πάντα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της συνολικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και βελτίωσης της γεωργικής παραγωγής.

Σήμερα με την συνδυαστική χρήση των προαναφερόμενων τεχνολογιών βελτιώνεται σημαντικά η άρδευση καλλιεργειών, που με την σειρά της οδηγεί στην εξοικονόμηση νερού, την βελτίωση της παραγωγής και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος αλλά και του συνολικού κόστους παραγωγής.

Τα κύρια οφέλη από τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών είναι τα ακόλουθα:

  • Άμεση παρακολούθηση κρίσιμων για την καλλιέργεια παραμέτρων
  • Ελαχιστοποίηση των εισροών
  • Εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού άρδευσης και λοιπών πόρων
  • Αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής
  • Μείωση του κόστους παραγωγής
  • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον