Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την προώθηση δράσεων εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής και τη χρήση μεθόδων γεωργίας ακριβείας. Το Μνημόνιο υπεγράφη σε ειδική εκδήλωση στην Καρδίτσα, στις 15 Μαρτίου 2018 μεταξύ των Υπουργών κ. Αποστόλου και κ. Παππά και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Πετράκου. Το Μνημόνιο προβλέπει την ανάπτυξη έρευνας και πιλοτικών δράσεων με δυνατότητες επιχειρησιακής λειτουργίας σε ένα εύρος εφαρμογών, οι οποίες θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα. Η πρώτη εφαρμογή αφορά στην ανάπτυξη αυτόνομων ιπτάμενων οχημάτων (drones) με πολυφασματικές και θερμικές κάμερες και κατάλληλο λογισμικό, τα οποία θα καταγράφουν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν χρήσιμα δεδομένα για τη βελτίωση της απόδοσης της αγροτικής παραγωγής. Η συνεργασία προβλέπεται να επεκταθεί σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών γεωργίας ακριβείας, στις οποίες το Πανεπιστήμιο, οι Σχολές και τα Εργαστήριά του διαθέτουν εξειδίκευση και τεχνογνωσία.